گزارش کار آزمایشگاه پلیمر

  • گزارش کار تهیه ی پلی استر خطی                          pdf
  • گزارش کار تهیه ی پلی استر گلیپتال                        pdf
  • گزارش کار تهیه ی رزین اوره فرمالدهید                     pdf
  • گزارش کار تهیه ی رزول                                         pdf
  • گزارش کار تهیه ی نوولاک                                      pdf
/ 0 نظر / 252 بازدید